Skórki do Automapy.
Opis parametrów pliku skórki *.prg


Zakaz kopiowania. Można korzystać.

Alfabetyczna lista sekcji z informacją czego dotyczą:

[BATTERY] - informacja o statusie baterii
[BTNCTX] - przycisk mojego menu (konfigurowalny w ustawieniach)
[BTNFS] - przycisk do chowania innych przycisków ekranowych
[BTNGPS] - przycisk włączenia nawigacji
[BTNMENU] - przycisk menu
[BTNMode3D2D] - przycisk przełączający pomiędzy widokiem 2D, 3D i 3D z budynkami
[BTNPhone] - przycisk włączający moduł telefoniczny jeśli taki występuje
[BTNSCALE] - przycisk przełączający skalę mapy
[BTNTargetType] - przycisk przełączający pomiędzy końcem trasy, a ustawionym punktem pośrednim
[BTNVolume] - przycisk wyłączający dźwięk
[DIRA] - strzałka kierunku trasy
[GPSBAD] - informacja o braku sygnału GPS
[GPSC] - kompas GPS
[GPSR::DecTime] - element przewijania do tyłu w panelu odtwarzania śladu GPS
[GPSR::IncTime] - element przewijania do przodu w panelu odtwarzania śladu GPS
[GPSR::Stop] - element zatrzymania odtwarzania w w panelu odtwarzania śladu GPS
[GPSR::TimeMultiplier] - element licznika prędkości odtwarzania w panelu odtwarzania śladu GPS
[GPSR] - panel odtwarzania śladu GPS
[GPSREC] - informacja o włączeniu nagrywania śladu GPS
[MAP] - mapa
[MIPLO::Message] - informacje o połączeniu z Miplo
[MIPLO::Progress] - pasek postępu w trakcie połączenia z Miplo
[MIPLO] - informacja o połączeniu z serwisem Miplo
[NPI] - informacja o aktualnym położeniu
[NV::AInfo::Caption] - jednostki: godziny, odległości do celu, czasu jazdy, godziny dotarcia
[NV::AInfo] - panel pilota: godzina, odległość do celu, czas jazdy, godzina dotarcia
[NV::AInfo2::Caption] - jednostki panelu pilota
[NV::AInfo2] - panel pilota
[NV::AInfo3::Caption] - jednostki panelu pilota
[NV::AInfo3] - panel pilota
[NV::AInfo4::Caption] - jednostki panelu pilota
[NV::AInfo4] - panel pilota
[NV::AInfo5::Caption] - jednostki panelu pilota
[NV::AInfo5] - panel pilota
[NV::DirA] - graficznie pokazany kierunek do najbliższego punktu trasy w pilocie
[NV::Info] - nazwa ulicy, w którą prowadzi manewr
[NV::Message] - informacje w panelu pilota
[NV::Speed::Caption] - jednostki prędkości w pilocie
[NV::Speed] - prędkość w pilocie
[NV::TurnDist::Caption] - jednostki odległości do najbliższej zmiany kierunku trasy w pilocie
[NV::TurnDist] - odległość do najbliższej zmiany kierunku trasy w pilocie
[NV::TurnImage] - graficzna prezentacja manewru w pilocie
[NV] - panel nawigatora
[OBC::AvgSpeed::Caption] - komputer pokładowy, jednostki średniej prędkości
[OBC::AvgSpeed] - komputer pokładowy, średnia prędkość
[OBC::Bkgnd1] - komputer pokładowy, element tła
[OBC::Bkgnd2] - komputer pokładowy, element tła
[OBC::Caption] - komputer pokładowy, elementy nagłówka
[OBC::Close] - zamknięcie komputera pokładowego
[OBC::Distance::Caption] - komputer pokładowy, jednostki dystansu całkowitego
[OBC::Distance] - komputer pokładowy, dystans całkowity
[OBC::DistanceFromStop::Caption] - komputer pokładowy, jednostki dystansu od ostatniego postoju
[OBC::DistanceFromStop] - komputer pokładowy, dystans od ostatniego postoju
[OBC::DriveTime::Caption] - komputer pokładowy, jednostki czasu jazdy
[OBC::DriveTime] - komputer pokładowy, czas jazdy
[OBC::DriveTimeFromStop::Caption] - komputer pokładowy, jednostki czasu jazdy od ostatniego postoju
[OBC::DriveTimeFromStop] - komputer pokładowy, czas jazdy od ostatniego postoju
[OBC::MaxSpeed::Caption] - komputer pokładowy, jednostki prędkości maksymalnej
[OBC::MaxSpeed] - komputer pokładowy, prędkość maksymalna
[OBC::Next] - komputer pokładowy, następny panel
[OBC::Pause] - komputer pokładowy, pauza
[OBC::Prev] - komputer pokładowy, poprzedni panel
[OBC::RealAvgSpeed::Caption] - komputer pokładowy, jednostki średniej prędkości z postojami
[OBC::RealAvgSpeed] - komputer pokładowy, średnia prędkość z postojami
[OBC::Reset] - komputer pokładowy, kasowanie informacji
[OBC::RoadLeft::Text] - komputer pokładowy, tekst paska postępu
[OBC::RoadLeft] - komputer pokładowy, pasek postępu
[OBC::Set] - komputer pokładowy, informacja o wyświetlanym zestawie liczników ABCD
[OBC::StopTime::Caption] - komputer pokładowy, jednostki czasu postoju
[OBC::StopTime] - komputer pokładowy, czas postoju
[OBC] - komputer pokładowy
[POS::Altitude] - informacja o aktualnej wysokości
[POS::Latitude] - informacja o szerokości geograficznej
[POS::Longitude] - informacja o długości geograficznej
[POS] - panel aktualnej pozycji we współrzędnych geograficznych
[RCP::Message] - informacja o postępie wyznaczania trasy
[RCP::Progress] - pasek postępu wyznaczania trasy
[RCP] - panel postępu wyznaczania trasy
[RL] - pasek postępu trasy w trakcie jazdy
[SCREEN] - ekran
[SPEED::Caption] - jednostki prędkości, gdy brak nawigatora na ekranie
[SPEED] - prędkość, gdy brak nawigatora na ekranie
[SpeedLimitPanel] - znak ograniczenia prędkości
[TRAFSIGN] - informacja o włączeniu funkcji Traffic
[VOL::Scrollbar] - pasek regulacji głośności
[VOL] - regulacja głośności
[ZOOMS::Ruler] - jednostki skali w przycisku zmiany skali
[ZOOMS::RulerUnits] - wartość aktualnej skali w przycisku zmiany skali
[ZOOMS] - suwak skali

Alfabetyczna lista parametrów w sekcjach i ich opisy

bAllowFontReduction= - wartość 0 powoduje delikatną zmianę w rozmiarach czcionek w pilocie (możliwe wartości 0, 1)
bAllowHide= - .............................
bDistrictName= - wartość 1 powoduje zwiększenie, a 0 zmniejszenie ilości informacji o miasto, na belce ulicy o aktualnym położeniu (możliwe wartości 0, 1)
bCountryName= - wartość 0 usuwa informację o kraju, na belce ulicy o aktualnym położeniu (możliwe wartości 0, 1)
bEnabled=
- wartość 1 oznacza sekcję aktywną, 0 wyłącza sekcji, a co za tym idzie dany element
bHighQuality= - wartość 1 powoduje delikatne polepszenie jakości elementu graficznego (możliwe wartości 0, 1)
bNoBkImageIfOnNV= - .............................
bStreetName= - wartość 1 powoduje zablokowanie przełączania informacji przy dotknięciu w belkę ulicy o aktualnym położeniu (możliwe wartości 0, 1)
bStretchZoomMap= - wartość 0 powoduje ciągłe odświerzanie mapy przy zmianie skali suwakiem (możliwe wartości 0, 1)
crActPos= - kolor aktualnej pozycji w pasku postępu w systemie R G B (tester R G B)
crArrowBk= - kolor wypełnienia strzałki w systemie R G B (tester R G B)
crArrowBkNN= - .............................
crArrowLine= - kolor krawędzi strzałki w systemie R G B (tester R G B)
crArrowLineNN= - .............................
crBadSignalBlend= - kolor i przeźroczystość zasłonięcia ekranu przy braku sygnału GPS w systemie R G B X (tester R G B), X-przeźroczystość
crBk= - kolor tła gdy brak grafik w systemie R G B (tester R G B) (wartość -1 w tym miejscu oznacza przeźroczystość)
crBkIfNV= - .............................
crBkIfOnNV= - .............................
crBkImageTransp0= - efekt przeźroczystości tła obrazu w systemie R G B (tester R G B)
crBlend= - kolor tła w systemie R G B X (tester R G B), X-przeźroczystość
crCircleLine= - kolor wypełnienia okręgu wokół strzałki w systemie R G B (tester R G B)
crCircleLineNN= - .............................
crCircleOutline= - wewnętrzna krawędź okręgu wokół strzałki w systemie R G B (tester R G B)
crCircleOutlineNN= - .............................
crDefaultBlend= - kolor tła elementów suwaka systemie R G B X (tester R G B), X-przeźroczystość
crDefaultColorKey= - kolor, który jest traktowany jako przeźroczystość przycisków ekranowych w systemie R G B (tester R G B)
crDlgBlend= - kolor i przeźroczystość tła nałożonego na menu po wywołaniu następnego okna z funkcjami (w systemie R G B X (tester R G B), X-przeźroczystość)
crExtraBk= - kolor tła paska postępu w systemie R G B (tester R G B)
crFill= - kolor wypełnienia w systemie R G B (tester R G B)
crFontShadow= - .............................
crLeft= - kolor przebytej trasy paska postępu w systemie R G B (tester R G B)
crMapBlend= - kolor i przeźroczystość tła nałożonego na mapę po wywołaniu menu lub innego aktywnego okna (w systemie R G B X (tester R G B), X-przeźroczystość)
crNextManMeters= - .............................
crOffbk= - .............................
crOffbk2= - .............................
crOutline= - kolor obramowania czcionki w systemie R G B (tester R G B) (w sFormat na trzeciej pozycja musi być o)
crRing= - kolor ramki znaku ograniczenia prędkości w systemie R G B (tester R G B) przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości
crRing2= - kolor wewnętrzny (tła) znaku ograniczenia prędkości w systemie R G B (tester R G B)
crRingB= - kolor ramki znaku ograniczenia prędkości w systemie R G B (tester R G B) przy nie przekroczeniu dopuszczalnej prędkości
crSelected= - kolor wybranej sekcji komputera pokładowego
crStop= - kolor punktów pośrednich w pasku postępu w systemie R G B (tester R G B)
crText= - kolor czcionki sFont w systemie R G B (tester R G B) (wartość -1 w tym miejscu oznacza przeźroczystość)
crText2= - kolor czcionki sFont2 w systemie R G B (tester R G B) (wartość -1 w tym miejscu oznacza przeźroczystość)
crText2IfSafetySpeedWarning= - kolor czcionki sFont2 po przekroczeniu ograniczenia prędkości w systemie R G B (tester R G B)
crTextIfSafetySpeedWarning= - kolor czcionki sFont po przekroczeniu ograniczenia prędkości w systemie R G B (tester R G B)
iNextManBmpHeight= - .............................
iNextManBmpWidth= - .............................
iSets= - ilość wyświetlanych liter oznaczających podstrony komputera pokładowego
iType= - wartość 0 powoduje wyłączenie wyświetlania nieaktywnych liter oznaczających podstrony komputera pokładowego (możliwe wartości 0, 1)

ptOrigin=A;B - A - nie używany, B - dodatkowy margines o jaki przesuwany jest asystent, gdy nie jest wyświetlana tabliczka z numerem drogi
sAction=
- wykonanie funkcji po naciśnięciu w element dotyczący sekcji
sActionTapAndHold= - wykonanie funkcji po naciśnięciu i przytrzymaniu na danym elemencie

wybrane funkcje (sAction= oraz sActionTapAndHold=):

BtnFS - włączenie wyłączenie przycisków ekranowych
BtnMode3D2D - przełączenie pomiędzy widokiem 2D, 3D i 3D z budynkami
BtnPhone - włączenie modułu telefonu jeśli taki istnieje w urządzeniu
BTNScale - przełączanie skali mapy
Menu - włączenie Menu
MiploCancel - wyłączenie połączenia z Miplo
MuteOnOff - włączenie/wyłączenie dźwięku
NextTurnVolume - włączenie regulacji głośności
OnBoardComputerNextSet - przełączenie do następnej sekcji komputera pokładowego
OnBoardComputerOnOff - włączenie/wyłączenie komputera pokładowego
OnBoardComputerPauseOnOff - zatrzymanie komputera pokładowego
OnBoardComputerPrevSet - przełączenie do wcześniejszej sekcji komputera pokładowego
OnBoardComputerResetSet - kasowanie wybranej sekcji komputera pokładowego
RoadShowEx - wyświetlenie całej wyznaczonej trasy
SpecialKey1 - moje Menu
SpeedLimitPanelOnOff - włączenie/wyłączenie znaku ograniczenia prędkości
ToggleMouseMapMoveZoom - zaznaczanie obszaru mapy prostokątem w celu powiększenia
ToggleNavigateToByOrEndRoadPoint - zmiana informacji w pilocie względem końca trasy lub wyznaczonego punktu przez
TrackingOnOff - włączenie/wyłączenie nawigacji

oraz

FavoritesDlg - wywołanie ulubionych
Hide - minimalizacja programu
HomeLocation - prowadź do Dom
PilotOnOff - włączenie/wyłączenie pilota
Quit - zakończenie programu

sAlign= - umiejscowienie elementu na ekranie

Ogólnie wzór jest dość skomplikowany. Każda sekwencja modyfikująca jest rozdzielona &. Sekwencja skład się maksymalnie z 4 pod sekwencji rozdzielonych znakiem ; - top; left; right; bottom - gdzie nazwa oznacza parametr który może być modyfikowany. Dalej każda z pod sekwencji również może składać się z kolejnej pod sekwencji rozdzielanych modyfikatorem | z których "wybrana" zostanie pierwsza, której wynik będzie różny od wartości sRect. Każda z nich musi się składać dalej ze schematu dwóch kolejnych pod sekwencji rozdzielonych modyfikatorem : wg schematu: X:YZZZZ gdzie X - oznacza nazwę lub numer panelu wg którego obliczamy modyfikację, Y - rodzaj modyfikacji jeśli ma wartość różną od *, +, -. Wyliczona wartość ma zastąpić odpowiedni parametr sRect, w przeciwnym wypadku odpowiednio go modyfikuje (+, * powodują dodanie wyrażenia ZZZZ, a - odjecie od bieżącej wartości sRect). Wyrażenie ZZZZ w swoim zapisie może się składać z położenia i wymiarów wszystkich innych paneli oprócz panelu X, którego parametry są kodowane za pomocą l, t, r, b, w, h, działań arytmetycznych i warunków if.

sBkImage0= - ścieżka do obrazu tła znajdującego się w pliku *.data z grafikami
sBkImage1= - ścieżka do obrazu tła znajdującego się w pliku *.data z grafikami
sBkImage2= - ścieżka do obrazu tła znajdującego się w pliku *.data z grafikami
sBkImageFormat0= - wyrównanie obrazu sBkImage0, składnia jak opisana w sFormat
sBkImageFormat1= - wyrównanie obrazu sBkImage1, składnia jak opisana w sFormat
sBkImageFormat2= - wyrównanie obrazu sBkImage2, składnia jak opisana w sFormat
sBkImageMargins0= - działa jak sMargins, tylko dotyczy obrazu sBkImage0
sBkImageMargins1= - działa jak sMargins, tylko dotyczy obrazu sBkImage1
sBkImageMargins2= - działa jak sMargins, tylko dotyczy obrazu sBkImage2
sDock= - .............................
sDownDefaultBlendMargins= - .............................

sEnabled= - warunek który musi być spełniony, aby sekcja była aktywna

Występujące stałe:

NV - nawigator (pilot)
RL - pasek postępu
TrackingOnOff - wyznaczona trasa
GpsOnOff - GPS
RSinT - .............................
BatteryIsOnAc - podłączony zasilacz

sFont= - rodzaj i format czcionki danego elementu np. #Tahoma12:1:1:5 - Tahoma - czcionka, 12 - wielkość czcionki (tylko do rozmiaru 20 są zdefiniowane), 1 - pogrubienie lub 0 jego brak, 1 - kursywa, 5 lub -5 - podniesienia lub opuszczenie końca napisu
sFont2= - to samo co sFont tylko dotyczy dodatkowych elementów np. jednostek
sFontShadow= - .............................

sFormat= - wyrównanie elementu

składnia:

Pozycja 1 - wyrównanie w poziomie: l, r, c - lewo, prawo centralnie
Pozycja 2 - wyrównanie w pionie: b, t, c - dół, góra, centralnie
Pozycja 3 - efekty fontów: o - obwódka czcionki
Pozycja 4 - wartość e powoduje przycinanie stringu do wielkości pola i dodawanie na jego końcu "..." jeśli string w całości się nie mieści w polu. Są jeszcze wartości h, p - robią generalnie to samo, tylko z tą różnicą, że kropeczki wstawiane są w środku stringu, aby w polu widać było zakończenie stringu. Czyli np.: a) dla wartości e: Kasprzaka Marcina... b) dla wartości h lub p: Kasprza...Warszawa,PL
Pozycja 5 - wartość w - zawijanie stringu do kolejnej linii

sImage= - ścieżka do obrazu tła znajdującego się w pliku>*.data z grafikami
sMargins= - przesunięcie składnika wewnątrz elementu względem krawędzi zdefiniowanych w sRect według kolejności: od lewej ; od góry ; od prawej ; od dołu
sMinusButtonImage= - .............................
sPanelsRect= - obszar, w którym powinny zmieścić się panele pilota, jeśli się nie zmieszczą nie będą wyświetlane, składnia według kolejności: od lewej ; od góry ; od prawej ; od dołu ; szerokość obszaru ; wysokość obszaru
sPlusButtonImage=
- .............................
sReactionAreaMargin= - .............................

sRect= - umiejscowienie elementu na ekranie według kolejności: od lewej ; od góry ; od prawej ; od dołu ; szerokość elementu ; wysokość elementu

Oczywiście w sekcjach znajdują się różne zmienne odpowiedzialne za przesuwanie się elementów w zależności od wyświetlanych innych elementów lub włączonych funkcji.
Wartości liczbowe: 1, 10, 15, -5, -15 - oznaczają liczbę pixeli o jaką przesuwamy położenie elementu.

Uwaga!
- oprócz zdefiniowania szerokości i wysokości, położenie określamy podając tylko dwie wartości: od lewej lub od prawej oraz od góry lub od dołu
Przykładowy warunek logiczny występujący w składni sRect (lub sAlign): if (NV=1, 10, 20) - jeśli NV (pilot) =1 (będzie włączony), to wartość wynosi 10, jeśli pilot będzie wyłączony, to wartość będzie 20

# - nazwa po tym znaku oznacza wartość, która jest zdefiniowana w plikach ze stałymi (*.consts lub *.color) lub jest uzależniona od rozdzielczości lub orientacji ekranu
wybrane zmienne:
#RES - oznacza wartość 1 jeśli mamy rozdzielczość QVGA lub wartość 2 jeśli mamy rozdzielczość VGA
#PLATFORM - orientacja ekranu
#SCREEN_w - szerokość ekranu
#SCREEN_h - wysokość ekranu

sRingOff= - wielkość kółeczka po dotknięciu w miejscu znaku ograniczenia prędkości
sRingWidth= - odległość od brzegu do wewnątrz znaku ograniczenia prędkości wyznaczająca średnicę wewnętrzną tego znaku
sSliderButtonImage= - .............................
sSliderDefaultBlendMargins= - .............................
sTopBorder= - .............................
sUpDefaultBlendMargins= - .............................
wBoxs= - .............................

// - oznacza komentarz lub wyłączenie danej linii

R G B - kolory w systemie R G B (każda składowa to cyfra z zakresu od 0 do 255) np. 255 255 0 - kolor żółty, mogą też być zdeklarowane w pliku *.consts stałe kolory, wtedy przed nazwą występuje # np. crText=#Bialy

R G B X - kolory w systemie R G B plus na końcu dodatkowa czwarta wartość X oznaczająca przeźroczystość (zakres od 0 do 255). Im wyższa wartość tym bardziej przeźroczyste.

Pomocne narzędzie do wyboru koloru: tester kolorów RGB

Plik gmv.settings

Rozmiar dodatkowej strzałki manewru

ManeuverArrow3DLength4=1.600000 //propozycja na 0.900000
ManeuverArrow3DRelativeTipLength3=0.500000
ManeuverArrow3DLift3=0.300000
ManeuverArrow3DHeight14=0.800000 //propozycja na 0.400000
ManeuverArrow3DHeight24=0.400000 //propozycja na 0.200000
ManeuverArrow3DOutlinePenWidth2=2
ManeuverArrow3DShadowWidth2=0 //cień strzałki, propozycja na 5

A jak ktoś chce mieć ją animowaną:

Maneuver3DArrowPhases2=0 //animowana strzałka propozycja na 5

Jeśli chcemy ją usunąć to ustawienie wymiarów strzałki na 0 powoduje jej usunięcie

Numeracja budynków

AddressFontBold=0 //0 - normalna, 1 - pogrubiona
AddressFontSize=-9 //rozmiar czcionki
AddressFontName=Tahoma //rodzaj czcionki
LiftAddresses=0 //po zmianie na 1 adresy będą na dachu w trybie 3D
MinSpeedToTurnOffAddressesWhileTracking=45 //prędkość przy której wyłącza się numeracja
MaxSpeedToTurnOnAddressesWhileTracking=35 //prędkość przy której włącza się numeracja
MaxScaleToDrawAddresses=0.5 //skala, przy której pokażą się numery budynków.

Instalacja autka

Należy w katalogu AutoMapa EU utworzyć nowy katalog, nazwać go Images i wgrać do niego pliki graficzne z autkami (autko na dzień i na noc) o odpowiednich nazwach: car3D.bmp oraz car3D_night.bmp i mamy autka :-)

KONTAKT

email: darek (at) darekfoto.pl